ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เรื่อง ::                สำรวจข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน เ …

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียน …

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ Read More »

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  22-26 กรกฎ …

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 Read More »

ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1/2562

10 – 14 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 &#82 …

ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1/2562 Read More »