– ข้อมูลการติดต่อ

:: ที่อยู่โรงเรียน ::
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
340 ม.12 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
:: โทรศัพท์และโทรสาร ::
โทรศัพท์ : 043599085
โทรสาร : 043599372
:: อีเมล์ ::
webmaster@atsamat.ac.th
:: เว็บไซต์ ::
http://www.atsamat.ac.th/
:: โซเชียล มีเดีย เน็ตเวิรค ::
facebook :: facebook/โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

:: แผนที่ Google Map ::